متن ترانه

Oh, I cannot explain - everytime it's the same
Oh, I feel that it's real - take my heart
I've been lonely too long - oh, I can't be so strong
Take the chance for romance - take my heart
I need you so - there's no time - I'll ever go

Cheri, cheri lady - going through a motion
Love is where you find it - listen to your heart
Cheri, cheri lady - living in devotion
It's always like the first time - let me take a part

Cheri, cheri lady - like there's no tomorrow
Take my heart, don't lose it - listen to your heart
Cheri, cheri lady - to know you is to love you
If you call me, baby - I'll be always yours

I get up, I get down - all my world turns around
Who is right ? Who is wrong ? - I don't know
I've got pain in my heart - got a love in my soul
Easy come - but I think, easy go
I need you so - although times - I move so slow

آه که نمی توانم شرح بدهم
همیشه همینطور است
اری گویی احساسم واقعی است
پس قلبم را با خود ببر
مدتهای طولانی را در تنهایی گذرانده ام
من نمی توانم قوی باشم
فرصتی برای عشق ورزیدن به من بده وقلبم را با خود ببر
به تو بسیار نیازمندم
فرصت زیادی نیست و من برای همیشه خوام رفت

بانوی مهربان و زیبا
حرکتی بکن
عشق همانجایی است که تو ان را پیدا میکنی
پس به ندای قلبت گوش کن
بانوی مهربان و زیبا
یک زندگی عاشقانه
مثل اینکه بار اول است
بگذار من هم شریک باشم
بانوی مهربان و زیبا
گویی فردا وجود ندارد
قلبم را با خود ببر اما گمش نکن
و به ندای قلبت گوش کن
بانوی مهربان و زیبا
شناختن تو .دوست داشتن توست
واگر مرا صدا کنی همیشه متعلق به تو خواهم بود

بیدار میشوم و می خوابم
همه ی دنیای من عوض شده
چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ می گوید؟
نمیدانم
من دردی را در قلبم حس میکنم
پس در جانم عشقی قرار بده
عشق به سادگی می اید و به گمانک ساده هم می رود
من بسیار به تو نیازمندم
اگر چه بار ها به کندی عمل کرده ام..

مدرن تاکینگ Cheri Cheril Lady