متن ترانه

Oh my heart is crying in the night for you
Oh, my God, oh don't you feel like a fool
You're fooling yourself with a millionaire
You think it's love but he don't care
And one of these days
You're gonna be surprised
Diamonds never made a lady, lover or a friend
I know it
Diamonds never made a lady, all your dreams will end
I know it
Your Californian nights
Warm body held you tight
Was just a dream
But all the diamond lights Can't give you peaceful lives or sweet dreams
Oh my God, you really think you have it made
Your heart is won, with first class expenses paid
You drink champaign, eat caviar
A color TV in the back of your car
But one of these days
You're gonna be surprised

آه قلب من شب ها برای تو میگرید
آه خدای من.....آه خودت را فریب مده
تو خودت را با یک میلیونر فریب میدهی
تو فکر میکنی که عشق همین است اما او اهمیتی نمی دهد
و یکی از همین روزها
غافلگیر خواهی شد
جواهرات یک بانو یک عاشق یا یک دوست نمیسازند
این را میدانم
جواهرات یک بانو نیمسازند تمام رویاهایت به پایان خواهند رسید
این را میدانم
شبهای شاد و پر زرق برق تو
و گرمایی که تو را سخت در آغوش می فشارد
همه فقط یک رویا بود
اما درخشش تمام الماس های دنیا
برای تو زندگی آرام و رویاهای شیرین به ازمغان نیم آورد
آه خدای من... ... واقعا فکر مکینی که تو آن را ساخته ای؟
قلب تو با مبلغی قابل توجه و جواهری درجه یک تسلیم شد
می مینوشی خاویار میخوری یک تلوییون رنگی در پشت ماشین داری
اما یکی از همین روزها
غافلگیر خواهی شد

مدرن تاکینگ Diamonds Never Made A Lady