متن ترانه

Let me rock you, let me roll you
Take my hand
I will take you to a new start
Calling the promised land

Let me love you, let me hold you
With all my heart
Trust me baby, like I trust you
I did it from the start

And each and every day
I’m gonna always say
Let’s talk about love, love, love, love
That’s all I’m dreaming of

Let’s talk about love
It’s up to you
To make your dreams come true
Look in my eyes, there’s a way

Don’t throw your dreams away
You’ll never lose
Keep love alive
Baby, then our love survive

Let me rock you, let me roll you
I’ll be close to you
We can have a one way trip to paradise for two
There’s so much
I can give you

I’ll give all my heart
We can always be together
And never break apart
And each and every day I’m gonna always say

بذار به وجد بیارمت
دستمو بگیر
تورو به یک ستاره جدید میبرم
عرض موعود رو صدا می کنم

بذار عاشقت باشم، بذار در آغوشت بگیرم
با تمام قلبم
عزیزم به من اعتماد کن، درست مثل من
من از همون اول بهتو اعتماد کردم

و هر روز
میخوام هر لحظه بهت بگم
بیا راجع به عشق صحبت کنیم
و این تمام چیزیه که همش در رویاهام میبینم

بیا راجع به عشق حرف بزنیم
به تو ربط داره
که بخوای رویاهات رو به حقیقت تبدیل کنی یا نه
تو چشمام نگاه کن، یک راهی وجود داره

نذار رویاهات از بین برن
هرگز از دستشون نمیدی
بذار عشق زنده بمونه
عزیزم اونوقته که عشقمون نجات پیدا می کنه

بذار به وجد بیارمت
کنارت می مونم
میتونیم جفتمون به بهشت سفر کنیم و دیگه بر نگردیم
چیزهای زیاد دیگه ای هم هست که میتونم بهت بدم

من تمام قلبم رو بهت میدم
میتونیم همیشه با هم باشیم
و هرگز از هم جدا نشیم
و هر روز میخوام بهت بگم

مدرن تاکینگ Let’s Talk About Love