متن ترانه

(Hold me darling, you know that I really, really love you)
Oh lady, oh lady, my heart is crying
Can't holding back, keep on trying
You went out off that door
Love don't live here anymore
Oh let me, oh let me explain
Love don't live here anymore
Oh let me, oh let me explain
Love don't live here anymore
Troubles stole my paradise
Was our love just blind ?
Look what you have done to me, my love
You can still win back my heart
Love can find a way
Got my love lying in your hands
Oh, still I can't explain
Why you went away
So, I ask again have you gonna stay
I feel just the same
Love might come again
Emotion, emotion
Oh lady, oh lady, my one and only
You've been gone
I'm feeling so lonely
You went out off that door
Love don't live here anymore
Oh let me, oh let me explain
Love don't live here anymore
(Hold me darling, you know that I really, really love you)
Could I ever love you more babe
Than I did before
See you through the eyes of love, my love
I gave everything, how could you
Were to blind to see
But my love is still for you babe
Still I can't explain
Why you ran away
So I ask again
Have you gonna stay
I feel just the same
Love might come again
Emotion, emotion

مرا در یاب عزیزم میدانی که واقعا دوستت دارم
آه بانو..آه بانو...قلبم می گرید
نمیتوانی به گذشته برگردی پس ادامه بده و تلاش کن
تو از آن در بیرون رفتی
و عشق دیگر این جا زندگی نمیکند
آه بگذار بگذار شرح دهم
که عشق دیگر این جا زندگی نمیکند
مشکلات بهشت مرا دزدیدند
آیا عشق ما نافرجام بود؟
ببین با من چه کرده ای عزیزم
تو هنو ز میتوانی فاتح قلب من باشی
عشق می تواند راهی بیابد
بگذار عشق من در درستانت آرام بگیرند
آه هنوز نمیتوانم بفهمم
که چرا ترکم کردی
پس دوباره می پرسم
میخواهی بمانی؟
من هنوز همان احساس را دارم
عشق ممکن است دوباره باز گردد
عشق و احساس
آه بانو آه بانوی تنها و یگانه ی من
تو را برده امند
و من بسیار احساس تنهایی می کنم
تو از آن در بیرون رفتی و عشق دیگر این جا زندگی نمیکند
بگذار بگذار شرح دهم
که عشق دیگر این جا زندگی نمیکند
مرا در یاب عزیزم میدانی که حقیقتا دوستت دارم
آیا می توانم بیش از این تو را دوست بدارم عزیزم
بیش از آن چه قبلا دوست داشتم؟
تو را با چشمانی عاشق مببینم عشق من
همه چیز را باختم چطور توانستی
همه چیز را نادیده بگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اما عشق من هنوز از آن توست عزیزم
هنوز نیمتوانم بفهمم که چرا گریختی
پس دوباره می پرسم میخواهی بمانی
هنوز همان احساس را دارم
عشق ممکن است دوباره بازگردد
عشق و احساس

مدرن تاکینگ Love Don’t Live Here Anymore