متن ترانه

You're walking like an angel in heaven
In the night I see an angel in you
In my lonely dreams I count to seven
And I call you baby, know that it is true
When you're young and in love
It's too hot to stop
Young and in love
You never give up
Only love can break my heart
It's tearing me apart
Now I never feel brand new
Only love can break my heart
Playing it's so hard
Nobody love's me like you do
Only love can break my heart
It's time to make a start
Babe, I love you without end
Only love can break my heart
You'll make it if you start
Baby, take me as your friend
Your feelings are tossing and turning
You have to learn to pay the right price
Your lonely heart keeps on burning
But an angel will hear many lies
When you're young and in love
It's too hot to stop
Young and in love
You never give up
Only love can break my heart
It's tearing me apart
Now I never feel brand new
Only love can break my heart
Playing it's so hard
Nobody love's me like you do
Only love can break my heart
It's time to make a start
Babe, I love you without end
Only love can break my heart
You'll make it if you start
Baby, take me as your friend
Only love can break my heart
It's time to make a start
Babe, I love you without end
Only love can break my heart

تو همچون فرشته ای در بهشت قدم میزنی
و من شب هنگام در وجودت فرشته ای میبینم
در رویاهای تنهاییم تا شماره ی هفت میشمارم
و تورا صدا میزنم عزیزم
بدان که این عین واقعیت است
ان هنگام که تو جوان وشیفته ای عشق پرحرارت تر از ان است که
بتوان متوقفش کرد
عاشق و جوان
تو هرگز تسلیم نمیشوی...
تنها عشق میتواند قلب مرا بشکند
و مرا خرد کند
ولی من اکنون چیز تازه ای احساس نمی کنم
تنها عشق می توند قلبم را بشکند
بازی عشق بسیار مشکل و دشوار است
وهیچکس چون تو عاشق من نیست...
تنها عشق میتواند قلبم را بشکند
و اکنون زمان شروع است
عزیزم من به تو عشقی بی پایان دارم...
تنها عشق میتواند قلبم را بشکند
واگر تو شروع کنی ان را خواهی شکست
اه . عزیزم مرا دوست خود بدان
احساسات تو در جنب و جوش است
تو باید برای عشق ورزیدن بهای واقعی ان را بپردازی
قلب تنهایت به سوختن ادامه خواهد داد
ولی یک فرشته دروغ های زیادی خواهد شنید...
و ان هنگام که تو جوان و شیفته ای
عشق پر حرارت تر از ان است که
بتوان متوقفش کرد
عاشق و جوان...
تو هرگز تسلیم نمی شوی

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

مهسا
34
مهسا 20 مهر 1398

چه زیرنویسی؟!!

تصویر پروفایل
34
سمیه محمدپور 17 مهر 1398

چرا دانلود کردم تو گوشیم زیر نویس آهنگ ها ی خارجی رو نمیاره

تصویر پروفایل
34
اکیلا 31 مرداد 1397

پخش انلاین و دانلود اهنگها

مدرن تاکینگ Only Love Can Break My Heart