اشتراک با دوستان

متن ترانه

عطر تو پرتم میکنه هر بار

اونجا که صلحه توی دنیاشون

اونجا که جای گلوله تفنگا

پر میشه با گل تو خشاباشون

من شک ندارم که توی تاریخ

شيرين ، دزيره ، ليلى ، تهمينه

هر معشوقی که اسطوره بوده

عطری که میزد حتما همینه

هر بار این عطر جادویی

پیچیده بی خبر هر جا

من شک ندارم که توی تاریخ

شيرين ، دزيره ، ليلى ، تهمينه

هر معشوقی که اسطوره بوده

عطری که میزد حتما همینه

هر بار این عطر جادویی

پیچیده بی خبر هر جا

رضا یزدانی عطر جادویی