دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

بعد از من دنیا به کامته پس من چی
میگن که یکی کنارت هست پس من چی
هنوز من دو تا دوتا دارم از هر چی
تا کی پس خدا خدا کنم آخر چی
دلو دل دادمو قلبمو این دل سادمو تا نکشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
دلو دل دادمو قلبمو این دل سادمو تا نکشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
رفتی منه دیوونه رو ترک کردی گفتم بمون سر خم کردی
گفتم برو خستم کردی تو کی منو درکم کردی
تو فقط حرف بزن بگو به من چته
این که دوست دارم خیلی به نفعته
من با عشق همین نگاهتو میخوامش
دلو دل دادمو قلبمو این دل سادمو تا نکشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو آخه این دیوونه با همه چی با تو هست
دلو دل دادمو قلبمو این دل سادمو تا نکشی پاتو پس
رد ندی رد کنی قلبمو آخه این دیوونه با همه چی با تو هست

سامان جلیلی پس من چی