متن ترانه

باید برم تو این شب بارون زده
باید برم باور کن این حالم بده
بین من و تو فاصله بیش از حده
باید برم
روی تن پیاده رو برگای زرد
یخ میزنیم فردا پر از روزای سرد
کی آخر این قصه رو وارونه کرد باید برم
فراموشت میکنم با اینکه
ذهن من از تو پر تصویره
آدما توی مسیر گم میشن
وقتی که جاده رو مه میگیره
واسه کسی که تو بارون تنهاست
پاییز لعنتی چه دلگیره
فراموشت میکنم با اینکه
واسه فراموشی خیلی دیره
فراموشت میکنم با اینکه
ذهن من از تو پر تصویره
آدما توی مسیر گم میشن
وقتی که جاده رو مه میگیره
واسه کسی که تو بارون تنهاست
پاییز لعنتی چه دلگیره
فراموشت میکنم با اینکه
واسه فراموشی خیلی دیره

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

سهیل جامی مه میگیره