اشتراک با دوستان

متن ترانه

من حواسم به همه جمع ولی پرت توعه
که بدی قلبتو بم که قلبتو بم
همه دنیا رو بگردم میدونم شکل تو نیست
به دلم شک نکنی به دلم شک نکنی
جونمو میدم برات با لبخند
اخم اگه خوشگلت جذابت چند
جون بگیرم باز برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند
اخم اگه خوشگلت جذابت چند
جون بگیرم باز برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند

آخ که دلم رفته برات آخه حرف نداری
خواصه برام لحن صدات اسممو میاری
دنیارو جواب کرده دلم واسه خاطره تو
روی تو حساب کرده دلم توام عاشقش شو

جونمو میدم برات با لبخند
اخم اگه خوشگلت جذابت چند
جون بگیرم باز برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند
جونمو میدم برات با لبخند
اخم اگه خوشگلت جذابت چند
جون بگیرم باز برام بخند باز
چشمای دلبر و عاشقت چند

سینا درخشنده حواس پرت