متن ترانه

اینکه از کجا اومدم اصلا تقصیر من نیست ولی مسئولیت اینکه به کجا دارم میرم فقطو فقط با منه
با تمرین میتونم استعدادمو پیدا کنم تمرین تمرین تمرین تمرین
به خاطر فداکاریهام امیدوارم امیدوارم که تلاشم نتیجه بگیره
این یعنی استقلامت استقامتی که قهرمان درونمو بیدار میکنه
نمیشه برداشت سنگو یه تنه به مادرم گفتم چشم مردم به منه
شونه به شونه محکم کوبنده تیمی که اینجاست واسه بردن اومده
تمرینا تمرینا درس به درس مربیا متمرکز من میام این سینه داره میگه از قیام
پاشو هم تیمی افتخار سازی میریم با اقتدار بازی میریم غیرتی هم میریم
آمادگی کی در این حد دیدی
اعتماد به نفس انضباط محض استعداد که هست اتحاد یه دست
تو قالب یه سلاح رزم یه حسه ناب اصل این ارق خاکه پس از اسم ما بترس
قهرمانان همه قهرمانان ایمان ما به شما از دلو جان
ایران ایران ایران ایران ایران مهد و مظهر دلیران جهان
قهرمانان همه قهرمانان ایمان ما به شما از دلو جان
ایران ایران ایران ایران ایران مهد و مظهر دلیران جهان
ای ایران , ای ایران ای خاکت سر چشمه ی هنر
تلاش از نقطه ی صفر میبینم بازتاب همشو
دوویدم دوویدم دوویدم دوویدم بالا رفت آستانه تحمل
زدم از خیلی چیزا برا من قابل درکه
رویاها رویاها رویاها رویها نبود رویاها عامل مرگه
عاشق این کارمم چون که به زندگیم معنی دادش
میتونم میتونم میتونم میتونم مشکلی ام باشه یعنی چالش
من یعنی استقامت بعد رقابت با خودم
این همه دور نگاه نمیکنم فقط هی به ساعت مثه ساعت دارم میرم جلو
قهرمانان همه قهرمانان ایمان ما به شما از دلو جان
ایران ایران ایران ایران ایران مهد و مظهر دلیران جهان
قهرمانان همه قهرمانان ایمان ما به شما از دلو جان
ایران ایران ایران ایران ایران مهد و مظهر دلیران جهان
وقتی این کارو مینوشتم به معجزه فکر کردم دلیلش همون حسیه که بهم میگفت تو میتونی
اگه الان این آهنگو داری میشنوی و به خودت میگی من میتونم یعنی موفق شدی ما موفق شدیم
ای ایران ای مرز پر گهر ای خاکت سر چشمه ی هنر دور از تو اندیشه ی بدان

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

سینا ساعی هم تیمی