دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

نمیگم بت خداحافظ ازم ردشی به آسونی
به چی دلخوش کنم من بعد تو که پیشم نمیمونی
نمیگم بت خداحافظ که برگردی ز تصمیمت
غم و دادی به آغوشم خوشیهات باشه تقدیمت
بذار با حس دلتنگی فراموشت کنم دیگه
کنار هم نشد باشیم باید رد شیم ز همدیگه
نگاهت روبه روت باشه نبینه اشک چشمامو
نمیگم بت خداحافظ نمیذاره خدا تنهام
خداحافظ خداحافظ تمام خاطرات من
حرومت خاطرات تو حلالت خاطرات من
برو این بهتر راهه خدا پشت و پناه تو
همش تقصیر تقدیره نبود چیزی گناه تو
فقط تو لحظه رفتن نگاهت رو به روت باشه
نگو چیزی نزن حرفی همه حرفت سکوت باشه

علیرضا روزگار خداحافظ