متن ترانه

حظه ی که تورو راهی کردم میدونستم

چه گناهی کردم که عذابش

جونم میگیره میگیره

دوری تو از خودم دورم کرد این جدایی به تو مجبورم کرد

که بسازم با غم تنهایی تنهایی

یادت میفتم با گریه میخندم رو کل دنیا چشمامو میبندم

تو هرچی دارم حتی رو ایندم چشمامو میبندم

دلتنگ که میشی اسمتو میگیرم دلتنگمی که دارم برات میمیرم

بدون چشماتو از زندگی سیرم دست تو میگیرم

بعد تو حس کردم خالی پشتم توروز مرگی هام آیندم کشتم

تصویر اینده میخنده یعنی چی اصلا بدون آینده یعنی چی

فرزاد فرزین آینده