متن ترانه

آ آ
نا بلدی بگو بلده راه میخوای که من بلدم
حوضه نرفتم ولی واسه ریسک کردن طلبم
اینه من هدفم توی هر قدمم
با خیلی چیزایی که تو طرفدارشی من طرفم
سالم نمیمونی از رو ترکشای من
ارزشای رپ و ورزشای مغز
من جلو میرم راهو پیدا کن از رو رد پای من
سلیقه ها مختلفن اومدم بالا مستقلن
خط فکریم مثبته نه
واسه منفیش نداده فرصت دست
دیگه نمیگیرن اشتباه منو بات
میگیرن اشتباه تو رو باهام
یه نگاه به قدمته بنداز
وقتشه پاشی جلو پام
سقوط میکنی مثل پوکر دست من خیلی وقته پره
چیکار کنم با این فیس پوکر
از الان فاز منفی نده که کار سخت نیست
به چشم ما تفریح پس نمیمونه باز حرفی
اینه فرقم چونکه حرفم مثل مرهم روی دردم
پس اصلا باکم نی مثل ماها کم نی
این چند سالو کار کردیم
روز عادی و سال تحویل
شما از ما چاه کندین
با یه برفم کار تعطیل
اینه فرقم چونکه حرفم مثل مرهم روی دردم
پس اصلا باکم نی جمع کنید بار بندیل
مشکلا دارن میان پشت هم نه
میشه رشد کمتر
اکتور تویی باس میزدی مشت اول
من کارگردان تو پشت صحنه ام
بیست چاری جیم عجب پسری
تو اهنگات از کوک حرف میزنی
داشی من خودم آخر پاییزم بعد تو میخواستی به من برگ بزنی
این مرد افعی شد تموم
نگرفته ترفیع شد هنو
هرکیم پشتم زد از ترس مخفی شد همون
واسه حرفام میاد جوهر چاپخونه کم
موندنیم جام خوبه من
واسه مهمونی نیومده بودم
اومدم که من صاحب خونه شم
چون خز زیاد شدش کم کارم
خراب نه ولی شب کارم
فرانسه نه چند کاره ام
امتحان نکن هر بارم
بیا سردوش و ببین آزمون نداده سردارم
از الان فاز منفی نده که کار سخت نیست
به چشم ما تفریح پس نمیمونه باز حرفی
اینه فرقم چونکه حرفم مثل مرهم روی دردم
پس اصلا باکم نی مثل ماها کم نی
این چند سالو کار کردیم
روز عادی و سال تحویل
شما از ما چاه کندین
با یه برفم کار تعطیل
اینه فرقم چونکه حرفم مثل مرهم روی دردم
پس اصلا باکم نی جمع کنید بار بندیل

محمد بیباک کدخدا