اشتراک با دوستان

متن ترانه

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

این دفعه به جای های باس بگی ..

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

رفیق بازی اسیرتم توی اسم مریضتم

اگه دعواست اجیرتم هر چی بگی تو مسیرتم

اگه مریضی که طبیبتم نور العینمی حبیبتم

پاتو برداری زمینتم صبح تا شب توی کمینتم

دنبال عشق میگردیم از این در به اون در

اگه صداشو پیدا کرد فرق نداره کدوم در

مهم اینه شاد باشیم انقدر نکنیم گله

لحظات و بگذرونیم بره ایشالله چهار انگشت وا کنیم گره

این دفعه به جای های باس بگی ..

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

این دفعه به جای های باس بگی ..

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

… کی گفت شصت …

تو نده هی کش واسه خودش یه انگشته

ما اینجا دور همدیگه همه جوره افکاری جمعیم

شاید خیلی چیزا رو ندونیم ولی صلح و خوب میفهمیم

این دفعه به جای های باس بگی ..

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

این دفعه به جای های باس بگی ..

زود تر بگو بای و الا دیگه واویلا

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

تو که منو کشتی فرق من و تو چهار انگشته

نباشی یه چی میاد تو صورتت یهو میبینی مشته

هومن گامنو چهار انگشت