اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو رو دارم تو رو دارم
توی دنیا تو رو دارم
وقتی نیستی تو کنارم
انتظار انتظار تا بیاد صدای پات
لحظه ها رو می شمارم
تو گرفتی من و از من
آشتی دادی من و با من
حرفی داشتی واسه گفتن
خون گرم زندگی توی رگهای من دوید
لحظه های با تو بودن
تو با قلب مهربون
اومدی برای من خدا شدی
خسته بودم از همه که بهت بی کسی
اومدی برام یه همصدا شدی
چشم تو ستاره بود
که تو شبهای سیاه من رسید
گرمی نگاه تو
توی خاموشی من واسه دل نقش یه آرزو کشید
تو رو دارم تو رو دارم
توی دنیا تو رو دارم
وقتی نیستی تو کنارم
انتظار انتظار تا بیاد صدای پات
لحظه ها رو می شمارم

داوود بهبودی تو رو دارم