اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو قلب خود همیشه . اسم تو رو نوشتم
میخوام بگم عزیزم . بیای تو سرنوشتم
لحظه به لحظه با تو . چشمام در انتظاره
برای دیدن تو روزها رو میشماره
شدم مسافر دل . کاش کعبه اش تو باشی
میرم به سوی راهی که مقصدش تو باشی
شدم مسافر دل . کاش کعبه اش تو باشی
میرم به سوی راهی که مقصدش تو باشی
ای خواب عاشقانه . تو همصدای من باش
بمون تو آشیونه . عطر و هوای من باش
نشستی توی فکرم . ای با من . ای یگانه
ای کاش تو هم بدونی . تویی گل ترانه
تو قلب خود همیشه . اسم تو رو نوشتم
میخوام بگم عزیزم . بیای تو سرنوشتم
لحظه به لحظه با تو . چشمام در انتظاره
برای دیدن تو روزها رو میشماره
تو قلب خود همیشه . اسم تو رو نوشتم
میخوام بگم عزیزم . بیای تو سرنوشتم
لحظه به لحظه با تو . چشمام در انتظاره
برای دیدن تو روزها رو میشما

داوود بهبودی تو قلب خوب