اشتراک با دوستان

متن ترانه

آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی
آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی
جون دوباره دادی به قلب نیمه جونم
نشون دادی که می خوای باز عاشقت بمونم
من عاشقت می مونم عزیز مهربونم
یه روز نشد بیفته اسم تو از زبونم
آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی
آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی
آخ که چه بی محبت این دلو کردی پرپر
یه عمر کشید که آخر عشقمو کردی باور
باز با نسیم عشقت هوایی تازه کردم
این دل نیمه جونو دوباره زنده کردم
آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی
آره حالا حالاها مال منی
بگو که به فکر موندنی
عشق منی عمر منی
تو خودت خوب می دونی
تو هم گرفتار منی

داوود بهبودی حالا حالا ها