اشتراک با دوستان

متن ترانه

انتظار تا به کی انتظار

وای از این بازی روزگار

بیقرار همیشه بیقرار

این بهار به شوق آن بهار

خاک من پناهم ده

بی تو من اسیر این بی پناه

چشم من همیشه سوی راه

دل بی پناه

سرزمین تو ای زیباترین

عشق من تو ای عشق آفرین

عاشقم گواه من تویی

آخرین پناه من تویی

آن طرف تویی از من جدا

بی تو من در این سوی زمین

منتظر به راه من تویی

خاک من پناه من تویی

داوود بهبودی سرزمین