اشتراک با دوستان

متن ترانه

تا گل من تو عاشقاش فقط منو جدا کنه
اسم منو پیش همه داد بزنه و صدا کنه
من خاک گلدونش میشم
سایه ایوونش میشم
سایه ایوونش میشم
تا گل من به دست باد نریزه و پرپر نشه
زیر تگرگ آسمون گلاب اون هدر نشه
براش یه گلخونه میشم
ظرف گلابدونه میشم
ظرف گلابدونه میشم
تا از نوک پرنده ها امن و امون بمونه
پیر نشه توی زندگی برام جوون بمونه
آب حیات براش میشم
شاخه نبات براش میشم
شاخه نبات براش میشم
تا باورش بشه که من یه عمره چشم به راشم
تا بدونه که از خدا فقط دون آبشم
جونمو می کنم فدات
هستیمو می ریزیم به پاش
هستیمو می ریزم به پاش

داوود بهبودی شاخه نبات