اشتراک با دوستان

متن ترانه

خانوم خانومایی والا
شاه دومادایی والا
عروس خانوم نازنین
شاه دومادا رو خوب ببین
اونی که می خواستی همونه
همه جوره مرد میدونه
تا جون داره خاطرخواته
عاشق روی ماهته
خانوم خانومایی والا
شاه دومادایی والا
عروس خانوم نازنین
شاه دومادا رو خوب ببین
شاه دومادایی شاه دوماد
عروس چقدر بهت میاد
اونی که می خواستی همینه
عروس مشرق زمینه
سوار اسب زرینه
پای غم و غصت می شینه
گلای عشقو واسه تو
هرچی توی دنیاست می چینه
خانوم خانومایی والا
شاه دومادایی والا
عروس خانوم نازنین
شاه دومادا رو خوب ببین

داوود بهبودی عروسی