اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی میای دلم میگه عزیز مهمون اومد
پیشکش تو گل یاس فصل بهارون اومد
به نیت اومدنت شهرو چراغون می کنم
به رسم عشق و عاشقی خونه رو گلگون می کنم
وای که چقدر دلم می خواد عشقتو فریاد بزنم
به دشت و آسمون بگم دیوونتم دوست دارم
وای که چقدر دلم می خواد عشقتو فریاد بزنم
به دشت و آسمون بگم دیوونتم دوست دارم
تو باغچمون گلای لاله عباسی
از سر صبح منتظرن تا برسی
با اون دوتا چشای ناز و وسواسی
با دامن حریر پونه اطلسی
وای که چقدر دلم می خواد عشقتو فریاد بزنم
به دشت و آسمون بگم دیوونتم دوست دارم
وای که چقدر دلم می خواد عشقتو فریاد بزنم
به دشت و آسمون بگم دیوونتم دوست دارم

داوود بهبودی عزیز مهمون