اشتراک با دوستان

متن ترانه

هوا اگه هوا بود هوای شهر ما بود

صفا اگه صفا بود تو خونه های ما بود

اونجا که عطر گل هاش رو تن شب رها بود

قناری های مستش شلوغ و پرصدا بود

آی شلوغ و پرصدا بود رفاقتا چه محکم

تو دست آدما بود تو قلبا مهربونی

پیشکش مردما بود حالا دل دیوونه

کرده هوای خونه تو این شهر غریبه

از اون روزا می خونه هوا اگه هوا بود

هوای شهر ما بود صفا اگه صفا بود

تو خونه های ما بود اونجا که کوچه باغاش

جای غزلخونا بود آواز زندگانی

بشارت صدا بود اونجا که بغض مردم

خشم دل خدا بود چه حاجته گدایی

حدیث بی نوا بود حالا دل دیوونه

کرده هوای خونه تو این شهر غریبه

از اون روزا می خونه هوا اگه هوا بود

هوای شهر ما بود صفا اگه صفا بود تو خونه های ما بود

داوود بهبودی هوای خونه