متن ترانه

میشینم به روی بوم تکه ره قفس بگیرم

باید اصیرت بشم تا همنفس بگیرم

باید بهم قول بدی عروس مادرم شی

اگه نشی برمی گردم که دلمو پس بگیرم

ناز نکن ای عزیز جون منو ز خودت نرنجون

عزیز جون مامان جون قدوبالاتو قربون

راه میری و قر میریزی خونمو به دل میریزی

توی همه عالم فقط تویی که برام عزیزی

آه به زلفون سیاهت شب آشیوونه کرده

می گه ناز تو زیبا منو دیوونه کرده

بیا که بی تو جونم دیگه به لب رسیده دل غمزده امشب تورو بهونه کرده

میترسم که بهت وفا نمونه غم عشقت توی قلب من بمونه

الهی که لبونم دو سه بوسه رو لبهای قشنگت بنشونه

داوود مقامی عزیز جون