متن ترانه

دیشب که بیادت به می خانه نشستم با یاد لبت توبه ی می بشکستم

دیدم رخ زیبات در آن جام بلوری گویی همه ی عمر به سودای تو مستم

منصوره بیا بیا بهر خدا بر این دل زار مبتلایم رحمی بنما

منصوره نکن بهانه گیری هجر تو کشانده ام به پیری

منصوره کجایی منصوره کجایی از جور تو یار نازنینم

دردیست به جان آتشینم بگزار به جای حسرت و غم

از مهر تو خوشه ای بچینم از دور چکید اشک چشمم

در جام و دگر تو را نبینم منصوره کجایی منصوره کجایی

داوود مقامی منصوره