متن ترانه

این آخرین سیگاره چشام هنوز به راهه
عکس تو رو دیــــــــــــــواره نگاتو یادم میاره
یکمی هواتو کردم از در بیا تو
هنوز اول جادم تو کجایی آخرش کو
من یه پاییزه خشکم گلای پاییزیت کو
دل من هواتو کرده از در بیا تو
هنوز اول جادم تو کجایی آخرش کو
واسه بارون چشمام چتر عاشقی وا کن
یه باد شدیدم یکمی موهاتو وا کن
چراغا خاموش یه شمع روشنه
یه قاب خالی که دور از عکس تو و منه
میدونم دوسم داری پس نشون بده احساسی بینمون هست
دست تکون بده دست خط تو با رژ لب مونده روی آینم
از در بیا تو عزیزم بزار خوب شه حال من
دل من هواتو کرده از در بیا تو
هنوز اول جادم تو کجایی آخرش کو
واسه بارون چشمام چتر عاشقی وا کن
یه باد شدیدم یکمی موهاتو وا کن

دایان و شارو از در بیا تو