ساعت 18:30 شنبه 26 بهمن‌ماه دو گروه موسیقی آرام جان به سرپرستی و آهنگسازی سید علی صحفی و نواگردان به سرپرستی پویا محمدی و خوانندگی مهدی اصغر پور روی صحنه فرهنگسرای نیاوران حاضر شدند و به ترتیب قطعات خود را در چهارمین شب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به اجرا درآوردند.اجرا ابتدا اعضای گروه موسیقی آرام جان که در آن سید علی صحفی، تار، سعید جلالیان، تنبک، محمدباقر زینالی، عود، حمیدرضا برزویی، سنتور، محمد یوسفی، نی، فائق نوری و مهگل سادات صحفی، کمانچه می‌نواختند و مهدی محمدی نیز آن‌ها را با آوازش همراهی می‌کرد، آغاز کردند.