متن ترانه

چشام هنوز دنبالت کجایی ؟
حالا که میخوامت وقتش نی بی وفایی ؟
رفتی یه دنیا توی چشمام اشک
همش دارم داد می زنم کجایی ؟
طاقت ندارم بیا و پر طاقتم کن
همه حرفات و بزن و راحتم کن
بازم کمه ولی پر از غرورم هنوزم
طاقتم کمه ولی خیلی صبورم هنوزم

دی جی سروش اس جی ترک و ایمان ظهراب راحتم کن