متن ترانه

باور حرفات دیگه سخت برام عزیزم
عمری که می شستم و به پات هی اشک می ریزم
رفتنی شدم منم مثل همه ی اونا که رفتن
رفتن و هیچی از بدی ات نگفتن
تنهات می زارم و می رم واسه همیشه
می دونی دل من دیگه واس تو تنگ نمی شه
بر نمی گردم
بر نمی گردم
بر نمی گردم
بر نمی گردم

دی جی سروش اس جی ترک و ایمان ظهراب رفتنی