متن ترانه

اگه نمی خوای منو برم
می رمو بیرون می کنم از سرم
همه ی خاطراتی رو که بین ماست
می رم اما تو می مونی با یک عالم تغاص
فکر نکنی همیشه من مال توام
یا همیشه می مونم ، سوار توام
تنهات می زارم ، منو از یادت ببر
حتی دیگه نمی خوام ازت داشته باشم خبر
جون منی تو…
جون منی تو ، واسه درد و دلام سنگ صبورمی تو
دیگه اسم منو روی لبات نیاری و
فکر نکنی که بری ، کار من گریه زاری و
دیگه نمی خوام اسمتو روی لبام بیارم
برو که با تو دیگه من هیچ کاری ندارم
اگه جون من به جون تو بسته نبود
اگه دلت از بدی ها خسته نبود
پس چرا دو رنگی کردی ، زرنگی کردی
با دل خسته ی م

دی جی سروش اس جی ترک و ایمان ظهراب سنگ صبور