اشتراک با دوستان

متن ترانه

این روزا روزگارم
میگذره اما بی تو
تو زیر ِپات گذاشتی
تنها امید و عشقُ
نمیخوام حتی دیگه
تو لحظه هام بمونی
تو دیگه واسم تمومی
اینو باید بدونی
حرفات همش دروغه
دیگه تو نیا سراغم
واسه ی فرارِ از تو
دنبال راهِ چاره م
حرفات همش دروغه
من دیگه تو رو نمیخوام
یادم نمونده اسمت
بی تو چه خوبه دنیام
حالادیگه قصه ی ما تمومه
خیال کردی که بعد تو می میرم
مگه توی خوابت منو ببینی
کی میگه من به عشق تو اسیرم
حالادیگه قصه ی ما تمومه
خیال کردی که بعدِ تو می میرم
مگه توی خوابت منو ببینی
کی میگه من به عشق تو اسیرم
پرونده ی تو و من
بسته شده عزیزم
کی گفته که عشق تو
یادم میاد هنوزم
ازین و اون شنیدم
دنبال من میگردی
از یاد من تو رفتی
بهتره برنگردی
حرفات همش دروغه
دیگه تو نیا سراغم
واسه ی فرارِ از
تو دنبال راهِ چاره م
حرفات همش دروغه
من دیگه تو رو نمیخوام
یادم نمونده اسمت
بی تو چه خوبه دنیام
حالادیگه قصه ی ما تمومه
تمومه تمومه

رامین بی باک تمومه