اشتراک با دوستان

متن ترانه

بسه دیگه قلب ِ عاشقم اونی که رفته بر نمی گرده خاطره هاشو از یاد ببر دیگه اون تو رو فراموش کرده..

دیگه دلتنگه تو نمیشه دیگه عشق ِ تو رو نمی خواد حتی اسمتو دیگه رو لب هاش نمیاد.. حتی یادشم نیست کی اونو می خواد

دلم غصه نخور پا نذار رو غروری که هنوز مونده برات حروم نکنی اشکاتو پای خاطره هات باید بسوزی با سادگیات.. تو فکره اون نباش این روزا واقعی نیست هیچ کسی عاشقیاش خودت هستی و اون دلی که شکسته براش حیف ِ اشکام..

هنوز دلم به این امیدواره فکرت به سمت ِ من برگرده یه جای خالی تو دلم تنهایی رو تحمل کرده بی تو روز و شبام یکی شد بی تو گریه همیشگی شد حتی بود و نبودم واست یکی شد.. بی تو تنهایی سهمم از زندگی شد

دلم غصه نخور پا نذار رو غروری که هنوز مونده برات حروم نکنی اشکاتو پای خاطره هات باید بسوزی با سادگیات.. تو فکر اون نباش این روزا واقعی نیست هیچ کسی عاشقیاش خودت هستی و اون دلی که شکسته براش حیف ِ اشکاش..

رامین بی باک دلِ من