اشتراک با دوستان

متن ترانه

اون روزای رفته رو می خوام چیکار
اون همه خاطره رو می خوام چیکار
وقتی که دیگه کنارم نباشـی
من یه عشق دیگه رو می خوام چیکار
زندگی با همه خوبیش مال تو
من به جز تو دیگه هیچی نمی خوام
تو بگی میرم و پیدام نمیشه
حتی تو رویاهات نمیام
حتی توی رویات نمیام
اون روزای رفته رو می خوام چیکار
اون همه خاطره رو می خوام چیکار
وقتی که دیگه کنارم نباشـی
من یه عشق دیگه رو می خوام چیکار
تو فقط بگو که از من چی می خوای
هر چی که دلت بخواد همون میشم
یه دفعه خاک زمین میشم برات
یه دفعه ابر تو آسمون میشم
اون روزای رفته رو اون همه خاطره رو
من یه عشق دیگه رو می خوام چیکار
زندگی با همه خوبیش مال تو
من به جز تو دیگه هیچی نمی خوام
تو بگی میرم و پیدام نمیشه
حتی تو رویاهات نمیام
حتی توی رویات نمیام
اون روزای رفته رو می خوام چیکار
اون همه خاطره رو می خوام چیکار
وقتی که دیگه کنارم نباشـی
من یه عشق دیگه رو می خوام چیکار
می خوام چیکار می خوام چیکار

رامین بی باک میخوام چیکار