اشتراک با دوستان

متن ترانه

نکن گریه برای اون
دیگه رفت از کنارت
واسه ی یه لحظه هم حتی نمی افته به یادت
نکن گریه برای اون دیگه رفت از کنارت
واسه ی یه لحظه هم حتی نمی افته به یادت
دیگه دستای سرد تو
واسه دستاش غریبس امان از اون روزی که راحت رو به عشقت در ها رو بست
فقط می خواست که احساست کنار اون هدر شه
می خواست که دل سادت واسه اون در به در شه
فقط می خواست که احساست کنار اون هدر شه
می خواست که دل سادت واسه اون در به در شه
نکن گریه برای اون دیگه رفت از کنارت
واسه ی یه لحظه هم حتی نمی افته به یادت
دیگه دستای سرد تو
واسه دستاش غریبس
امان از اون روزی که راحت رو به عشقت در ها رو بست!

رامین بی باک نکن گریه