دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

گوزل آنانم چیچی آنامآنام آنام آنام آنام آنام آنام
غملی آناجان آناگویچه آنام غریب آنامآنام
(گجلر صبح کیمین)
من لای لای چالمیسان
آی آنا قوربان اولوم نه یامان گوجالمیسان
آغاران ساچووا حزین لای لایو وا قوربانان آنا
(سن سیز اولور گونوم غارا)
سینیخ سازیم گلمز شورا
سنن آیری دوشدوم آنا غربت منی چکیر دارا
قلم بل یازیر آنانین آدیم هی
قلم بل یازیر آنانین آدیم بال دا ور بیلمز بالانین دادین
سن دونیادان دویدون منن دویمادین شیرین لای لایووا
قوربانام آنا حزین لای لایووا قوربانام آنا
آغاران ساچووا قوربانام آنا
(سنی اورییمد گزدیریرم هر آن)
( اورییم آی آنا جان گورمسین اونا هیجران)
آی آنا سن نغمه لریازاجاقامشیرین ماهنی چالاجاقام
آی آنا جان آناالر آدینی سنی یایا جاقام
بیر گل گیبی سولاجاقاماولماسان آی آنا
(چکدین اوره دن آهی چالدین من لای لایی )
حیات وردی نفسینغولاقیم دا دیر سسین
آی آنا
آی آنا سن نغمه لریازاجاقامشیرین ماهنی چالاجاقام
آی آنا جان آناالر آدینی سنی یایا جاقام
بیر گل گیبی سولاجاقاماولماسان آی آنا
(قلم بل یازیرآنا لارین آدین )
(دونیادان دویسان آنا اولاد دان دویمادین)
(آی آنا سن نغمه لریازاجاقام
شیرین ماهنی چالاجاقام
آی آنا جان آناالر آدینی سنی یایا جاقام
بیر گل گیبی سولاجاقاماولماسان آی آنا )

رحیم شهریاری آنا