متن ترانه

سو گلیب داشا دیدی آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
کیپلیگلرین قاشا دیدی آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
هاردا قالمیسان آی یار آخ بو گئجه
یالقیز قالمیشام آی یار آخ بو گئجه
داغدان مارال لار کوچدی آخ بو گئجه
من یاریملا گوروشدوم آخ بو گئجه
داغدان ماراللار اندی، من یاریملا گوروشدوم آخ بو گئجه
هاردا قالمیسان سن آی یار یالقیز قالمیشام من آی یار
گل گل گل بو گئجه سن سن سن بو گئجه
بو گئجه بو گئجه بو گئجه یار بو گئجه بو گئجه بو گئجه
آرازی آییردیلار آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
... دویوردولار آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
من سنن آیریلمازدیم آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
ظلمینن آیریلدیلار آخ بو گئجه بو گئجه بو گئجه
هاردا قالمیسان آی یار آخ بو گئجه
یالقیز قالمیشام آی یار آخ بو گئجه
داغدان ماراللار اندی آخ بو گئجه
من یاریملا گوروشدوم آخ بو گئجه
داغدان ماراللار اندی، من یاریملا گوروشدوم آخ بو گئجه
هاردا قالمیسان سن آی یار یالقیز قالمیشام من آی یار
گل گل گل بو گئجه سن سن سن بو گئجه
بو گئجه بو گئجه بو گئجه یار بو گئجه بو گئجه بو گئجه

رحیم شهریاری بوگئجه