دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

یار یار یار یار ده گلسین کوسوب گدیب یالوار گلسین
یار یار یار یار ده گلسین کوسوب گدیب یالوار گلسین
چال چال چال گارمون گاوال نازلانا نازلانا گلسین
چال چال چال گارمان گاوال نازلانا نازلانا گلسین
آه خبر ورین ائللره ناز گلیر یار گلیر
خبر ورین ائللره یار گلیر ناز گلیر
سو سپین کوچه لره سو سپین کوچه لره
یار گلیر ناز گلیر خبر ورین ائللره
یار گلیر ناز گلیر خبر ورین ائللره
یار گلیر ناز گلیر اوزو جیران بالاسی
اوزو جیران بالاسی بیر جوت مارالینان گلیر
آلما آتیم آلمیه آلما یرده گالمیه
آلله قیزی یارالدیب اوغلان سوبای گالمیه
آلما آتیم آلمیه آلما یرده گالمیه
آلله قیزی یارالدیب اوغلان سوبای گالمیه
جان جان جان جان گلجک شیرین سوزدو یار گلجک
جان جان جان جان گلجک شیرین سوزدو یار گلجک
جانیمه جانانا ورّم د سلر یاریم گلجک
جانیمه جانانا ورّم د سلر یاریم گلجک
آه یولونو یار یولونو گوزلمیشم یار یولونو
یولونو یار یولونو گوزلمیشم یار یولونو
بیر گون گلر سالارام بیر گون گلر سالارام
گولوما یار گولونو آه یولونو یار یولونو
گوزلمیشم یار یولونو یولونو یار یولونو
گوزلمیشم یار یولونو بیر گون گلر سالارام
بیر گون گلر سالارام گولوما یار گولونو
آلما آتیم آلمیه آلما یرده گالمیه
آلله قیزی یارالدیب اوغلان سوبای گالمیه
آلما آتیم آلمیه آلما یرده گالمیه
آلله قیزی یارالدیب اوغلان سوبای گالمیه

رحیم شهریاری توی ماهنی سی