دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

او ایوانان بو ایوانا نه باخیرسان یانا یانا
آی قارا قاش آی قارا گوز
آی قارا قاش آی قارا گوز
سندن آیریلا بیلمیرم
سندن آیریلا بیلمیرم
نه باخیرسان یتیم یتیم
نه باخیرسان یتیم یتیم
قاباغیندا اولوم بیتیم
قاباغیندا اولوم بیتیم
آی شنلیم سعادتیم
آی شنلیم سعادتیم
سندن آیریلا بیلمیرم
سندن آیریلا بیلمیرم
سندن آیریلا بیلمیرم
آی قارا قاش آی قارا گوز

رحیم شهریاری قارازولفون