دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

کونلومون غمی اولماز
عمرومون سونی اولماز
نغممین سوزی اولماز
بیرداها ائلماز دسن
ایستیرم سنی بله دویونجان
اختاریرام سنی بیر انام جان
ایستیرم سنی بله دویونجان
اختاریرام سنی بیر انام جان
ایستیرم سنی بله دویونجان
اختاریرام سنی بیر انام جان
یولونو ایریدیب گدن من اولدوم
سنی اغلار گویوب گدن من اولدوم
نچه واخدان سورا
پشیمان اولدوم
باریشماخ ایسترم
باغیشلامنی
ایندی من پریشان اولمیشام
بولوط تک سارالیب سول میشام
گولوم من پشیمان اولمیشام
باغیشلا باغیشلا سن منی
یاتمیشیدیم اویاندیم
عشقیله نجه یاندیم
سورلرینه ایناندیم
محبت ایستیرم
ایستیرم سنی بله دویونجان
اختاریرام سنی بیر انام جان
ایستیرم سنی بله دویونجان
اختاریرام سنی بیر انام جان
یولونو ایریدیب گدن من اولدوم
سنی اغلار گویوب گدن من اولدوم
نچه واخدان سورا
پشیمان اولدوم
باریشماخ ایسترم
باغیشلامنی
ایندی من پریشان اولمیشام
بولوط تک سارالیب سول میشام
گولوم من پشیمان اولمیشام
باغیشلا باغیشلا سن من

رحیم شهریاری محبت