اشتراک با دوستان

متن ترانه

من یه آدم ساده مثل بقیه بودم
فقط خواستم حس کنم عشق و توی وجودم
اما غافل از اینکه فقط بازیچه بودم
تو توی آغوش عشقت من عاشق تو بودم
من عاشق تو بودم از اعماق وجودم
منو اصلا ندیدی به تو دلبسته بودم
منو بازی گرفتی منم بازی رو باختم
چقدر دیر و چقدر تلخ تو رو کامل شناختم
تو رو کامل شناختم
برو دوست ندارم به تو حسی ندارم
اگه از این قراراست
تو اینو دادی یادم من اینجوری نبودم
میشم هرچی دلم خواست
یکم دلواپسم شو یکم دل تنگ عشقت
دارم از تو میسوزم با این رفتار زشتت
صدام خسته تر از تلخ تنم بیزاره از من
چه روزا و چه شبها دارم بیهوده میرم
دارم بیهوده میرم نفس های تو سینم
دیگه عشق تو مرده دیگه خواب نمیبینم
برام فرقی نداره میبازم یا برندم
یه روز افسانه میشم با این قلب یه دندم
برو دوست ندارم به تو حسی ندارم
اگه از این قراراست
تو اینو دادی یادم من اینجوری نبودم
میشم هرچی دلم خواست

رضایا افسانه میشم