رضایا و دانیال دهبندی و افشین و شروین نمیفهمه

متن ترانه

شنیدم دیگه حسی به من نداری
میخوای بری منو تنها بزاری
اون همه خاطراتمون چی میشه
بگو داری سر به سرم میزاری
نمیفهمه دوسش دارم
نمیفهمه یه بی قرارم
نمیفهمه واسش میمیرم
نمیدونه دوریش سخته
نمیدونه خیلی وقته
رنگ شادی از اینجا رفته
شدم قربونی نگاه مستت
روزی که دادم دستامو به دستت
ندونستم که عشق تو دروغه
اونی که میخواستم سرش شلوغه
نمیفهمه دوسش دارم
نمیفهمه یه بی قرارم
نمیفهمه واسش میمیرم
نمیدونه دوریش سخته
نمیدونه خیلی وقته
رنگ شادی از اینجا رفته
بگو ببینم کی بودی که گذاشتی رفتی
یادگار فقط شده واسم آدم برفی
که اونم آب شد و رفت زیره زمین
ببین دیگه نمیتونم فقط همین
حسم به تو قسمت قصه ات بوده
حسرت جدایی نگو قسمت بوده
پس شبه دیگه خستم تمومش کن
خاطرات مردمون رو فراموش کن
نمیفهمه دوسش دارم
نمیدونه دوریش سخته
نمیفهمه دوسش دارم
نمیفهمه یه بی قرارم
نمیفهمه واسش میمیرم
نمیدونه دوریش سخته
نمیدونه خیلی وقته
رنگ شادی از اینجا رفته
نمیفهمه دوسش دارم
نمیفهمه یه بی قرارم
نمیفهمه واسش میمیرم
نمیدونه دوریش سخته
نمیدونه خیلی وقته
رنگ شادی از اینجا رفته

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

رضایا و دانیال دهبندی و افشین و شروین نمیفهمه