اشتراک با دوستان

متن ترانه

دیوونت بودمو قدرم رو ندونستی
چشماتو رو دل عاشق من بستی
دل به غریبه دادی افتادی از چشمم
بعد تو منم مثل تو بزار بشم
دیگه نمی خوام ببینم واسه یه لحظه
هر چند دوریواسم خیلی سخته
اما حالا واسم فرقی نداره با تو
زندگی بی تو برامبیشتر می صرفه
عاشق بودمو رفتی تو پشته سرتم نگاه نکردی بیرون دادی پشت سرهم.آره هنوزم بد میگی تو
پشت سر من. به همه گفتی که عشقم مونده پشت خر من. خیلی ها تا الان دادن آمارو دستم که قصده
تو بوده آزار و اذیت دیگه نمی خوام بشنوم صدای تو رو من زندگی می کنم از این به بعد به
جای تو خودم.منم همه ی دنیام رو دادم به خاطره چون که طلوع زندگیم فقط به خاطر تو شد
می خوای بگی چرا داری میری .بگو به گوشم.چرا چون نداری کنه واسه گرون بپوشم.
می دونم بی دلیل نیستش که هستی تو خانوم. اون پسر پولدار شد رفتی تو با اون.می گفتی
توو دلت باید اجارم رو بدم.که نفهمه که دلت رو بزارم و برم.
دیوونت بودمو قدرمو ندونستی
چشماتو رو دل عاشق من بستی
دل به غریبه دادی افتادی از چشمم
بعد تو منم مثل تو بزار بشم
دیگه نمی خوام ببینم تو رو واسه یه لحظه
هر چند دوری تو واسم خیلی سخته
اما حالا واسم فرقی نداره با تو
زندگی بی تو برام بیشتر می صرفه
با این که دردناکن حرف های دل من.بغض داشتم و نریخت اشکای چش من.از حالا شعر من
همش تویی فقط.نمیدونم چی شد یهو عوض شدی.نخند به ریش من تو. که پیش من تو.دیگه
جایی نداری برو از پیش من خوب. چون دیگه از تو من نفرت دارم.قول میدم زود میره این
عشق از یادم.تو مال من بودی من مال تو عشقم.اگه عکسم تو قاب دیگه قاب رو بشکن.به
یاد تو تشنم من هنوز عزیزم.چون اون روزیکه عاشقبودی من نبودم.ندیدم تو مال من
بودی و ههه منم فراموش کردم.قبل از اونم نگو که بودیم در آغوش هر شب.
دیوونت بودمو قدرمو ندونستی
چشماتو رو دل عاشق من بستی
دل به غریبه دادی افتادی از چشمم
بعد تو منم مثل تو بزار بشم
دیگه نمی خوام ببینم تو رو واسه یه لحظه
هر چند دوری تو واسم خیلی سخته
اما حالا واسم فرقی نداره با تو
زندگی بی تو برام بیشتر می صرفه

رضایا دوست داشتم ولی