اشتراک با دوستان

متن ترانه

اگه ممکنه نگو چشم تو دنبال چیه
اگه قلبت عاشقم نیست نگو عاشق کیه
نگو اون روزایی که قرارمون بهم می خورد
کی برای صرف قهوه تورو با خودش می برد
اسمشو بهم نگو می ترسم از شنیدنش
عکسشو نشون نده که می میرم از دیدنش
اگه ممکنه فقط به عشقم احترام بزار
وقتی که با منی اسم یکی دیگرو نیار
اگه ممکنه نگو , خبر نده از حادثه
مرگ من بهتره که سرزده از راه برسه

رضایا و فاماس کجا دنبالت بگردم