اشتراک با دوستان

متن ترانه

عادلانه نیست بی تو سر کنم بی هوای تو
عادلانه نیست دوریه من از دستای تو
عادلانه نیست من بمانم و حسرت مدام
عادلانه نیست قستم از این عشق نا تمام
هم مسیر من حال زندگی روبرا نیست
هم مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیست
هم مسیر من حال زندگی روبرا نیست
هم مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیست
سهم ما از این زندگی چرا عادلانه نیست
بی تو این شب نا تمام من عاشقانه نیست
بی تو میرود جان من از سر من ای پناه من
وای من بمان بی تو خسته ام تکیه گاه من
هم مسیر من حال زندگی روبرا نیست
هم مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیست
هم مسیر من حال زندگی روبرا نیست
هم مسیر من حق ما دو تا درد و آه نیست

رضا بهرام عادلانه نیست