دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

قد باورم نبودی
تو چشات حادثه اما قد ....... من بود
تو که عاشقم نبودی رو لبات زمزمه اما اسم من تو هر نفس بود
نمیدونم رسمه شایداین روزا ساده بودن دلارو اسون شکستن نسیدن فکر رفتن
قد باورم نبودی قد باورم نبودی
پشت دستام دیگه جا نیست واسه داغ عشق تازه ا
ین دفعه پام رو شکستم نکنه راهی بشه باز
دل به هر سنگی ببازه دل به هر سنگی ببازه
قد باورم نبودی تو چشات حادثه اماقد ....... من بود
تو که عاشقم نبودی رو لبات زمزمه امااسم من تو هر نفس بود

رضا شیری باور