اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو نمیدونی چقدر دلم برات تنگه
من نمیدونم چرا دلت یه تیکه سنگه
تو رفتی با کسی به من نمی رسی
تو بگو چی کار کنم با اینهمه بی کسی
منو ببخش که بونه گیرم
اگه هنوز واست می میرم
منو ببخش اکه هنوز میخوام بهت برسم
اگه هنوز برات دلواپسم
اگه می گم به فکرم باش یه کم
من تنهایم

رضا شیری منو ببخش