اشتراک با دوستان

متن ترانه

به عکست میرسم بی تاب میشم
مثل هربار بغضی تو صدامه
کدوم ساعت به آرامش رسیدی
که اسمت رو تمومه لحظه هامه
کدوم قله مرگ بی هیاهو
برات عکسی زیر اسمت تو کمین بود
کدوم نقطه زمین تاریک تر شد
کجا فانوس اسمت رو زمین بود
پی فتح کدوم دروازه بودی
که دنیاتو به آسونی سپردی
به تکرار کدوم فریاد رفتی
که روز جنگ معصومانه مردی
تو از نسل جوونای بهشتی
یه نسل سر به زیر اما قلندر
تو عشق و سادگی بیای مجنون
تو مرگ و زندگی نخلای بی سر
پی فتح کدوم دروازه بودی
که دنیاتو به آسونی سپردی
به تکرار کدوم فریاد رفتی
که روز جنگ معصومانه مردی
به عکست میرسم بی تاب میشم
دلیل گریه های عاشقانس
بخون با من که آغاز سکوته
بخون با من که پایان ترانس

رضا صادقی فاتح خیبر