اشتراک با دوستان

متن ترانه

بدون تو هیچم، یه خالی تو هَم
تصویری مخدوشم از پازلی مبهم
یه اشک بی بغض و... یه ابر بی بارون
یه درد بی درمون، یه زخم بی مرهم
بدون تو هیچم، یه سایه تو سایه
تو خونه ی وحشت، بدون همسایه
یه پیچک بی دیوار، به هیچی می پیچم
بدون تو هیچم، بدون تو هیچم
بدون تو هیچم، اوجی سرازیرم
یه رفت تو برگشت، فقط عقب میرم
یه شعر بی شاعر، یه عشق بی معشوق
یه کوه بی قله، یه دشت بی شیرم
بدون تو هیچم، یه تانگوی مفرد
یه جاده بی مقصد، یه پوچی ممتد
سرابی تو در تو، پست ته پیچم
بدون تو هیچم، بدون تو هیچم
بدون تو هیچم، یه دردِ تو دردم
تو کوچه ای تاریک، تنهاترین مَردَم
قراری کنسل و یه کافه ی تعطیل
یه سیگار خیس و یه قهوه ی سردم
بدون تو هیچم، یه خالی سرشار
یه تیزی روی رگ، تو روزای شب وار
اتاقی درهم و چند کاغذِ پاره
یه تقویم سوخته، یه ساعت بیکار...

رضا یزدانی بدون تو هیچم