اشتراک با دوستان

متن ترانه

ساعت هارو به عقب برگردون... اگه فرصتی هنوزم مونده
بگو تو گذشته چه میبینی که از آینده ترسونده
ساعت هارو به عقب برگردون... اون همه خاطره رو پیدا کن
پشت این همه شبه تکراری... یه جهان تازه رو من وا کن
من هنوز زخمیه خاطره ام... جز تو هیچ کس رو دلم مرحم نیست
اسم تو صدا زدم وقتی که حتی اسم خودمم یادم نیست
همه امیدمی این روزها بلکه نجاتم بدی از این زندون
تو فقط اگه بخوای میتونی... ساعت ها رو به عقب برگردون
میشه زمین خورد و گریه نکرد، به دادم برس بهترین نارفیق
هنوزم به دستای تو قانعم، هنوز عاشفقم با یه زخم عمیق
تو این روزهای سیاه و کسل، دلم خیسه از حس بارون شدن
تورو جون هرکی که بهش مومنی فقط امشیبو حرف رفتن نزن
تو این روزهای سیاه و کسل دلم خیس از حس بارون شدن
تورو جون هرکی که بهش مومنی فقط امشبو فقط امشبو فقط امشبو حرف رفتن نزن
تو این روزهای سیاه و مریض فقط یکمی چای واسه من بریز
تو این روزهای سیاه و مریض فقط یکمی چای واسه من بریز
تو این روزهای سیاه و مریض فقط یکمی چای
میدونم همیشه بدهکارتم... میدونی نمیشه فراموش کرد
من از بس که تو خوابتم زخمیم...نمیشه که کابوسمو گوش کرد
نمیشه که این وحشتو دوره کرد...نباشی،نمونی،نخندی،بری
یه عمری جنون و تحمل کنم...به دیونگیم دل نبدی بری
تو سیگارو خاموش کن تا بگم چطور میشه با گریه هم دود شد
چطور میشه با خنده هم زخم خورد، چطور میشه با عشق نابود شد
شبایی که میترسم از فکرهام، همیشه هوا خیس و بارونیه
تو این روزهای سیاه و مریض.. فقط یکمی چای واسه من بریز

رضا یزدانی ساعت-فقط یه کمی چای واسه من بریز