اشتراک با دوستان

متن ترانه

گلدونای توی خونه پوسید
تابلو های روی دیوار کج شد
قناریِ توی قفس دغ کرد
حتی خودم دیگه با من لج شد
وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی
وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی
اینجا سرده تو هم نیستی
اینجا سرده منم تنهام
نمی تارید یخ عمرم
نمی تارید شب دنیا
وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی
وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی
من اتفاقی بودم که انگار تنها با چشمای تو رخ می داد
این زندگی از جون من اما دیگه نمیدونم که چی می خواد
حنجرم خشکیده دیگه کارم سکوت شد
گیتارم شکست و قلبم...
از وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی
وقتی تو رفتی, وقتی تو رفتی

رضا یزدانی وقتی تو رفتی