دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

منم از تو دل گرفته
منم اون که رفته از یاد
منم اون گشته فراموش
با تو از عبور می گفتم
با تو از مسیر پرواز
حالا اما سرد و خاموش
نکنه تو باغ بمیرم
بشم اون قناری لال
یا بیفتم از درخت و
بپوسم چو میوه ی کال
وه چه تلخ و وه چه سخته
غم مرد دل شکسته
وه چه دور و وه چه دیره
واگشوده بخت بسته

روزبه نعمت الهی دل گرفته